ZEBRANIA Z RODZICAMI I DRZWI OTWARTE

Dnia 11 maja 2017 r. (czwartek) o godzinie 16.15 odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów klas I -III.


 Po zebraniach do 17.30 – spotkania indywidualne rodziców

ze wszystkimi nauczycielami.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III wg harmonogramu

1 a – s. 4 2 a – s. 7 3 a – s. 52
1 b – s. 40 2 b – s. 42 3 b – s. 41
1 c – s. 66 2 c – s. 65 3 m – s. 43
1 m – s. 8 2 e – s. 44