• g4
 • 4
 • p1
 • koncert
 • boisko
 • b
 • b2
 • g4
 • 4
 • p1
 • koncert
 • boisko
 • b
 • b2

ŚWIETLICA SZKOLNA


 

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie można miło, bezpiecznie i spokojnie spędzić wolny czas przed i po zajęciach lekcyjnych.

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej

 

poniedziałek 7 45 - 15 30
wtorek 7 45 - 14 30
środa 7 50 - 14 30
czwartek 7 50 – 15 30
piątek 7 45 - 14 30

Opiekę nad uczniami sprawuje mgr Bożena Żeromska-Bogacz i mgr Edyta Reńska.

 

Cele i zadania świetlicy:

 1. Zapoznanie młodzieży z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
 2. Kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego.
 3. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce (zapewnienie im pomocy i opieki w odrabianiu zadań domowych, lekcji).
 4. Planowane oddziaływanie na postawy społeczno-moralne młodzieży, pomoc w szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych wpływów środowiska, budzenie refleksji moralnych i szerszych zainteresowań społecznych w nawiązaniu do życiowych doświadczeń młodzieży.
 5. Organizowanie szeregu zajęć wychowawczo – dydaktycznych.
 6. Integracja uczniów poprzez zabawę.
 7. Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego i dbającego o dobre samopoczucie dzieci.
 8. Rozbudzenie ciekawości poznawczej – poznanie kultury otaczającego świata, ich funkcji (środki masowego przekazu, książka, prasa, kino, teatr).
 9. Zaspokojenie potrzeb dziecka w dziedzinie działalności twórczej poprzez pracę w różnorodnych kołach zainteresowań (koło plastyczno-techniczne, informatyczne, dziennikarskie, regionalne, taneczne).
 10. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów oraz służenie im radą i pomocą w wychowaniu dziecka w domu i środowisku.

 

Regulamin świetlicy:

 1. Po skończonych zajęciach przychodzimy do świetlicy i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.
 2. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcom.
 3. Bierzemy czynny udział w zajęciach, grach, które są nie tylko przyjemnością, ale uczą, bawią, wychowują.
 4. Swoimi pomysłami i umiejętnościami włączamy się do prac i imprez organizowanych w świetlicy.
 5. Szanujemy sprzęt w świetlicy, gry, bo to jest nasza wspólna własność.
 6. Po skończonych zajęciach sprzątamy po sobie, odkładając wszystko na swoje miejsce.
 7. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 8. Kulturalne zachowanie się w czasie spożywania posiłków świadczy o naszym zachowaniu.
 9. Dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach będzie nagradzane.
 10. Swoje wyjście ze świetlicy zawsze zgłaszamy wychowawcy.

 

Proponowane zajęcia:

Oprócz planowych zajęć:

 • edukacyjnych,
 • związanych z odrabianiem prac domowych i nadrabianiem zaległości w nauce
 • zajęć koła ortograficznego

proponowane są uczniom różnorodne zajęcia, na których mogą wzbogacać wiadomości, rozwijać zainteresowania przyrodnicze                    i kulturalne oraz doskonalić swoje umiejętności i zdolności:

 • zajęcia plastyczno-techniczne, na których młodzież poznaje różne techniki plastyczne, wykorzystuje proste, codzienne materiały do stworzenia niezwykłych rzeczy, maluje na płótnie, szkle m.in. oraz zbieramateriały, przygotowuje gazetki tematyczne, dba o wystrój świetlicy.
 • zajęcia Szkolnego Koła Wolontariatu, na którym młodzież uczy się wrażliwości, odpowiedzialności, niesienia pomocy innym. Pozwala to na lepsze poznanie samego siebie, własnych potrzeb oraz umożliwia zwiększoną aktywność w środowisku lokalnym.
 • zajęcia koła regionalnego „Płock i okolice”– uczniowie zapoznają się z historią, zabytkami, środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym Płocka, wykonują prace związane plastyczno-techniczne, fotograficzne związane z naszym miastem.
 • zajęcia koła dziennikarskiego,na których młodzież uczy się wnikliwej obserwacji środowiska szkolnego, lokalnego po to, by nowo zdobytą wiedzę uporządkować, przetworzyć i wykorzystać w pracy przy gazetce szkolnej.
 • zajęcia koła informatycznego, na których młodzież uczy się obsługi komputera i pracy w wybranych programach oraz korzystania z Internetu. Wykonują m.in. albumy i krótkie prezentacje o Płocku.

 

© 2014 Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie : NETDATA.PL