• g4
 • 4
 • p1
 • koncert
 • boisko
 • b
 • b2
 • g4
 • 4
 • p1
 • koncert
 • boisko
 • b
 • b2

Szóstoklasisto!


 

Przed Tobą jeden z pierwszych ważnych życiowych wyborów.

Gimnazjum nr 4 w Płocku oferuje Ci możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności w klasach z atrakcyjnymi programami innowacyjnymi.

Ponadto naszym uczniom proponujemy:

 • pobudzenie wyobraźni i odkrywanie własnej wrażliwości poprzez kontakt z kulturą i sztuką,
 • wszechstronny rozwój fizyczny,
 • atrakcyjny program imprez,
 • bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie,
 • życzliwą i serdeczną atmosferę.

Nasi absolwenci bez problemów kontynuują naukę w renomowanych płockich szkołach ponadgimnazjalnych. Wielu z nich utrzymuje stały kontakt ze szkołą, odwiedzając ją i chwaląc się swoimi sukcesami.

Dołącz do nas. Warto nam zaufać.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Społeczność Uczniowska

Gimnazjum nr 4 w Płocku


W roku szkolnym 2016/2017 absolwentom szkół podstawowych proponujemy kontynuację nauki w następujących klasach:

 

 1. Klasa europejska z interaktywnym językiem angielskim i ICT realizująca innowacyjny program „Wirtualna Europa” z dodatkową 1 godziną tygodniowo koła europejskiego, 1 godziną tygodniowo zajęć z informatyki oraz 1godziną języka angielskiego.
 2. Klasa dziennikarsko – multimedialna realizująca program autorski „Poznaj świat mediów”z dodatkową 1 godziną koła dziennikarskiego i dodatkową 1 godziną poświęconą praktycznej obróbce zdjęć cyfrowych, filmów i dźwięków.
 3. Klasa sportowa realizująca projekt Płockiej Akademii Piłki Nożnej. Zajęcia sportowe odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo, w tym 6 godzin specjalistycznych z piłki nożnej w każdym roku szkolnym.
 4. Klasa integracyjna lub terapeutyczna z zajęciami wspierającymi indywidualny rozwój dziecka– pod patronatem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Płocku.Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej
znajdziecie w zakładce


Oferta edukacyjna/ Oferta gimnazjum

Zapisy do gimnazjum prowadzone są za pośrednictwem rekrutacji elektronicznej na stronach:

 https://gimnazja-plock.nabory.pl
http://ppo.zjoplock.pl

 

 Rodzice uczniów, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym
otrzymają pomoc w sekretariacie szkoły
przy ul. Miodowej 18


Lp.

Harmonogram rekrutacji

Data

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 11.04 – 28.06.2016r.

11.04.–10.05.2016r. (gimnazjum ogólnodostępne z odziałem sportowym)

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej 18.05.2016r. (środa)       g. 15.00 – boisko szkoły
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 31.05.2016 r.do godz. 15.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej, kserokopię posiadanego orzeczenia lub opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 24-28.06.2016 r.do godz. 15.00
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 30.06.2016 r.do godz. 15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 15.07.2016 r.do godz. 15.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. 18-19.07.2016 r.do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21.07.2016 r.do godz. 15.00


© 2014 Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie : NETDATA.PL