• g4
 • 4
 • p1
 • koncert
 • boisko
 • b
 • b2
 • g4
 • 4
 • p1
 • koncert
 • boisko
 • b
 • b2

„Cóż może być
bardziej cennego od codziennych spotkań

z mądrymi książkami”

biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

 


Poniedziałek 8.00 – 14.05
Wtorek 8.00 – 14.05
Środa 8.45 – 15.00
Czwartek 8.45 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.15

 

Biblioteka Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r. usytuowana jest na parterze budynku szkoły. Posiada doskonałą bazę lokalową. Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 6 tys. woluminów. Utworzony został na bazie biblioteki byłej szkoły podstawowej. Korzysta z niego ok. 460 uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Największym wzięciem cieszy się dział literatury pięknej. Dość duży wysiłek uczyniono w zakresie uaktualnienia kanonu lektur oraz księgozbioru podręcznego.

W bibliotece zorganizowane zostało Centrum Informacji Multimedialnej i Internetowej wyposażone w 4 komputery z dostępem do Internetu, nagrywarki, odtwarzacze DVD, drukarkę laserową. Do dyspozycji czytelników mamy telewizor oraz odtwarzacz kaset VHS i płyt DVD.

Oprócz zadań związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi działalność informacyjną, pedagogiczną, kulturalną i wychowawczą. Obecnie biblioteka jest pracownią interdyscyplinarną, współuczestniczy   w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.

Zbiory biblioteczne są ewidencjonowane, opracowywane i udostępniane w oparciu o zainstalowany program biblioteczny MOL Optivum. Głównym zamierzeniem jest  umożliwienie czytelnikom dotarcia do informacji o zbiorach poprzez sieć Internet.


zbiory

ZBIORY BIBLIOTECZNE

 


Istotną częścią księgozbioru jest księgozbiór podręczny. Obok encyklopedii, słowników, leksykonów gromadzone są pozycje z zakresu historii literatury polskiej, techniki, sztuki, poradniki językowe. Mamy wolny dostęp do półek.

Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały:

·         literaturę piękną

·         literaturę regionalną

·         lektury

·         podręczniki

·         publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy

·         literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych

·         programy nauczania

·         rozporządzenia i regulaminy wewnętrzne szkoły

·         czasopisma dla uczniów i nauczycieli

·         kasety video

·         płyty CD-ROM

·         programy multimedialne.

Zbiory zostały sklasyfikowane i ułożone według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej UKD. Została utworzona komputerowa baza danych w programie MOL Optivum, która umożliwi czytelnikom szybkie wyszukiwanie informacji zawartych w zbiorach biblioteki.

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 6 tys. woluminów.


regulaminy_bibl

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 


Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, rodzice) mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
 4. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni użytkownicy.
 5. W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary, zgodne z  ustaleniami Rady Pedagogicznej (okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie świadectwa).
 6. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek, kolegów.
 7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
 9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki kurtek, jedzenia i picia.
 10. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
 11. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów muszą być zwróconedo biblioteki przed końcem roku szkolnego.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

–  Centrum Informacji Multimedialnej  i Internetowej


Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych.

 1. Stanowiska komputerowe służą wszystkim uczniom i nauczycielom do celów edukacyjnych i informacyjnych.
 2. Z komputerów można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię i nazwisko, klasa, godzina i temat poszukiwań). Z jednego komputera mogą korzystać jednocześnie najwyżej  2 osoby.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian  w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia ich do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w innych pracowniach.
 5. Nauczyciel – bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkowników programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 6. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 8. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z Internetu czas pracy przy komputerze będzie ograniczany.
 9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę.
 10. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
 11. Zabrania się wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych.
 12. Nie stosowanie się do w/w regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
© 2014 Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie : NETDATA.PL